Back to top
GET 200 THB OFF ON YOUR FIRST PURCHASE WITH CODE "SOSFIRST200" ONLY FOP THE FIRST 200 CUTOMERS.
GET 200 THB OFF ON YOUR FIRST PURCHASE WITH CODE "SOSFIRST200" ONLY FOP THE FIRST 200 CUTOMERS.
GET 200 THB OFF ON YOUR FIRST PURCHASE WITH CODE "SOSFIRST200" ONLY FOP THE FIRST 200 CUTOMERS.
GET 200 THB OFF ON YOUR FIRST PURCHASE WITH CODE "SOSFIRST200" ONLY FOP THE FIRST 200 CUTOMERS.
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ www.sossenseofstyle.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน (กรณีมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ) ข้อมูลบางส่วนจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยที่ไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อใดๆ และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ www.sossenseofstyle.com นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราเก็บข้อมูลดังรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้
และนอกเหนือจากข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address)เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ของ Google Analytics ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลหรือดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีผลต่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตารางด้านล่างแสดงถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ประเภท ข้อมูลที่เก็บบันทึก
เก็บสถิติผู้เข้าชม โดย Google Analytics Google Analytics
เก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบผ่านเฟสบุ๊ค
(Log in Facebook)
ชื่อที่แสดงผลในเฟสบุ๊ค , อีเมล
(Display name, Email)
การเข้าสู่ระบบผ่านกูเกิ้ล
(Log in Google)
ชื่อที่แสดงผลในกูเกิ้ล , อีเมล
(Display name, Email)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา
• นโยบายนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว
• แก้ไขและมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
Copyright © 2019 SOS. All rights reserved